Uvodna stran>Predavatelji
Natisni Pomanjšaj Povečaj
 
Novice
E-nagrada
Program
Kotizacije
Lokacija in
namestitev
Najboljši študentski projekt
Predavatelji
Za avtorje
Odbori
Kontakt
Organizacija in
izvedba
Sodelujejo z nami
Pogled nazaj:
DSI 2015
DSI 2014
DSI 2013
DSI 2012
DSI 2011
DSI 2010
DSI 2009
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003

Predavatelji

Iztok Klančnik, Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium

Iztok Klančnik, Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium

Iztok Klančnik, generalni direktor družbe Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium, je uveljavljen strokovnjak na področju IKT, ki s svojo bogato zakladnico izkušenj pomembno prispeva k nadaljnjemu izboljšanju vodilnega tržnega položaja blagovne znamke Hewlett Packard Enterpsie v Sloveniji. Iztok Klančnik ima več kot 25 let izkušenj na trgu informacijskih tehnologij in tehnoloških rešitev. Svojo poslovno pot je v koval v različnih IKT podjetjih, vključno z IBM Slovenija, kjer je zasedal številne vodilne položaje, med drugim tudi mesto generalnega direktorja. Med leti 2006 in 2007 se je zaposlil kot direktor prodaje v družbi Telekom Slovenije, leta 2011 pa je uspešno zaključil 4-letni mandat direktorja družbe Avtenta.si. Je diplomant organizacijskih ved na Univerzi v Mariboru, dodatno pa se je izobraževal tudi v Veliki Britaniji. Na Open University Business School je namreč opravil diplomo iz upravljanja in zaključil program MBA – Master of Business Administration.

Igor Grčič, Hewlett Packard Enterprise (HPE)

Igor Grčič, Hewlett Packard Enterprise (HPE)

Igor Grčić je kot vodja partnerske organizacije in prodajni manager odgovoren za HP Enterprise in Aruba mrežne rešitve v državah jugovzhodne Evrope. Osredotoča se na razvoj HPE-jevega poslovanja na področju omrežnih rešitev v regiji s poudarkom na velikih projektih, ki vključujejo HPE in  Aruba omrežno opremo. Prav tako se posveča stalnemu razvoju partnerske mreže. Ima več kot devet let delovnih izkušenj v panogah telekomunikacij in informacijskih tehnologij. Deloval je kot vodja odnosov s ključnimi strankami, vodja razvoja izdelkov in vodja ponudb in projektov. Pri tem se je vedno osredotočal na prednosti, ki jih napredna tehnologija in inovacije prinesejo v poslovne postopke in poslovanje strank.

dr. Arso Savanović

dr. Arso Savanović

Arso Savanović kot vodja raziskav v podjetju Smart Com v zadnjih letih aktivno deluje v domačih in mednarodnih inovativnih projektih na področju razvoja in aplikacije IoT sistemov v domenah  e-oskrbe in e-zdravja ter pametnih elektroenergetskih omrežij.
Naslov predavanja: Upravljanje IoT infrastrukture
Podobno kot danes velja za informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo, je v prihodnje pričakovati, da bo IoT infrastruktura postala temeljna za izvajanje poslovnih procesov. Zaradi tega mora biti posebna pozornost namenjena upravljanju te infrastrukture, tj. nadzoru delovanja ter odkrivanju in odpravljanju napak s ciljem zagotoviti čimbolj zanesljivo in nemoteno delovanje.

Andrejka Grlić

Andrejka Grlić

Po poklicu univerzitetna diplomirana pravnica že od leta 2006 uspešno vodi Tržni inšpektorat Republike Slovenije. Tržni inšpektorat RS je pristojen za nadzor na številnih področjih, posebna pozornost pa je namenjena varstvu potrošnikov in varnosti proizvodov. V desetih letih vodenja inšpektorata si kot glavna tržna inšpektorica prizadeva uresničiti Vizijo ki so si jo zadali, in sicer da bo Tržni inšpektorat postal vzor učinkovitega in kakovostnega inšpekcijskega organa, kjer je cilj urejenost trga in ne izrekanje glob. Želijo doseči da jim bo javnost pritrdila, da svoje delo opravljajo dobro, strokovno ter da ji koristijo in pomagajo. Zato njeno delo temelji na dobrih praksah, ki sledijo svetovnim trendom vse od načrtovanja, vodenja dela, kakor tudi nenehnega razvoja na področju informatike.

Je članica Inšpekcijskega sveta Republike Slovenije, kjer je vrsto let vodila Odbor za pravno področje, od aprila 2013 do septembra 2014 je prevzela vodenje Inšpekcijskega sveta. V času njenega vodenja je Vlada sprejela Strateški načrt ukrepov Inšpekcijskega sveta kjer je zapisano kako izboljšati delo inšpekcij v Sloveniji. Članica je različnih delovnih skupin doma in v tujini, sodeluje na strokovnih srečanjih ter objavlja strokovne članke s področja svojega dela.

Pod njenim vodenjem Tržni inšpektorat na marsikaterem področju orje ledino. Tako je z svojimi sodelavci z namenom povečanja učinkovitosti inšpektorjev in razbremenitve gospodarstva pristopila k razvoju orodja poimenovanega »Pameten inšpektor«.

Rob van Kranenburg

Rob van Kranenburg

Rob van Kranenburg o internetu stvari piše že od leta 2000. V letu 2009 je ustanovil prvi svet o internetu stvari Thinktank Council (http://www.theinternetofthings.eu). Njegovo podjetje Resonance Design je partner pri FP7 EU projektu SocIoTal pametnih mest, ki jih upravljajo prebivalci. Van Kranenburg je vodja projekta o internetu stvari, imenovanega Dowse (http://dowse.eu). Od 2016 do 2019 bo koordinator ekosistema za projekt Tagitsmart, ki ga organizira evropska komisija v okviru programa Horizon 2020 (http://www.thinfilm.no/news/thinfilm-receives-funding-to-help-create-open-source-internet-of-things-platform/).

Luka Zevnik, BLACKBOX

Luka Zevnik, BLACKBOX

Dr. Luka Zevnik je strateški in produktni vodja ter soustanovitelj podjetja BlackBox. Je interdisciplinarno orientiran, pri čemer združuje znanja s področij psihologije, družbenih ved in kulturnih študij na eni strani z (aplikativno) nevroznanostjo na drugi. Zevnik je strokovnjak za razumevanje in uporabo najnovejših premikov na področju nevroznanosti in ostale biometrike za reševanje širokega razpona strateških in praktičnih izzivov.

Aljoša Domijan, Gambit trade d.o.o.

Aljoša Domijan, Gambit trade d.o.o.

Aljoša je podjetnik, vodja projektov in motivator. Analizira, razlaga in napoveduje trende.  Raziskuje spremembe, ki jih nove tehnologije prinašajo v naša zasebna življenja, delovna okolja in širšo družbo. Svoje znanje, čas in denar investira v start-up podjetja in projekte s področja spletnih medijev, spletne prodaje in avtomobilizma. Svetuje, piše, predava in vodi projekte. Objavlja v časopisih Finance, Delo, Dnevnik, Podjetnik in DNE Tehno.  Aljoša živi in dela v Ljubljani, na spletu in mobilcih.

Tamara Langus, digital in TW za mesto Ljubljana

Tamara Langus, digital in TW za mesto Ljubljana

Tamara Langus je komunikologinja, ki je kot tekstopiska in spletna urednica izkušnje nabirala v oglaševalskih in spletnih agencijah. Prek raznovrstnih projektov je spoznala delo v kulturi, novinarstvu, odnosih z javnostmi, nato pa se je osredotočila na spletni marketing.
Zadnja leta na samostojni podjetniški poti sodeluje s komunikacijsko agencijo Virtua PR, kjer so glavna področja dela povezana z digitalnim komuniciranjem in vsebinskim marketingom, ter s Turizmom Ljubljana, ki ji poleg dela nudi tudi veliko veselje. Kot svetovalka za spletni marketing in urednica družbenih medijev za Turizem Ljubljana dosega odlične rezultate, ki še dodatno krepijo mednarodno prepoznavnost Ljubljane.

Miha Kovač, ABCS Sistemi d.o.o.

Miha Kovač, ABCS Sistemi d.o.o.

Miha Kovač, uni. dipl. ing. el. je direktor podjetja ABCS SISTEM d.o.o., ki je razvilo in patentiralo sistem za avtomatski izklop smernikov na motorju. Gre za edinstven produkt, s katerim želi podjetje prodreti na globalni trg motorističnih dodatkov in pripomočkov. Sistem, ki je uspešno prestal interno testiranje, bo podjetje začelo tržiti spomladi 2016. Sistem že preizkušajo nekateri največji proizvajalci motorjev in končni uporabniki, ki so se odločili za sodelovanje v testnem procesu.
Miha je navdušen motorist, ki je na lastni koži izkusil, kako pomemben je avtomatski izklop smernikov po končanem manevru. Rešitev za ta problem na trgu še ni obstajala, zato je izbral ekipo, s katero so razvili sistem, ki ga sedaj želijo ponuditi tudi drugim motoristom.

Karmen Mlinar, Lidl Slovenija d.o.o. k.d.

Karmen Mlinar, Lidl Slovenija d.o.o. k.d.

Karmen Mlinar je vodja digitalnih projektov v Lidl Slovenija d.o.o. k.d., kjer skrbi za strateško prenovo in optimizacijo ter uvajanje novih spletnih projektov, vodi celostne oglasne kampanje na spletu in družabnih omrežjih ter dejavno sodeluje v novi marketinški ekipi podjetja.
Medtem, ko "normalni" ljudje instalirajo ad-blockerje in preskakujejo oglase, kadar gledajo TV program za nazaj, je Karmen tista, ki ne "sme" nobenega zamuditi in si kakšnega ogleda tudi večkrat. Prav tako spremlja številne blagovne znamke na družabnih omrežjih ter ves čas raziskuje nove možnosti in priložnosti, še posebej na področju spletnega oglaševanja, email marketinga in družabnih omrežjih ter vsebinskega marketinga.
Z dolgoletnimi izkušnjami na družabnih omrežjih in v digitalnem oglaševanju, izdelavi in načrtovanju ter urejanju spletnih strani in številnimi predavateljskimi izkušnjami o spletnih tematikah, Karmen rada deli svoje znanje in izkušnje, konkretne primere iz prakse, pa tudi širšo sliko in strateški pogled vnaprej. Je in je bila predavateljica na seminarjih spletnih in oglaševalskih agencij, informacijskih konferencah, na Netfork akademiji, društvu Nasvet, DM akademije, Združenju za direktni marketing in Društvu za marketing Slovenije ter na konferencah, ki obravnavajo spletne tematike. Od letošnjega leta je Karmen tudi članica programskega odbora sekcije za Direktni Marketing pri Društvu za marketing Slovenije.

Ksenija Benedetti, Protokol Republike Slovenije

Ksenija Benedetti, Protokol Republike Slovenije

Ksenija Benedetti je diplomirala na Filozofski fakulteti (smer muzikologija). Istega leta se je zaposlila v Avditoriju Portorož, kjer je do leta 1998 opravljala funkcijo vodje kulturne dejavnosti (izbor, priprava in izvedba kulturnih prireditev in pokrivanje področja stikov z javnostmi). Leta 1999 je diplomirala na LSPR (London School of Public Relations).
Julija 2000 je bila imenovana za šefinjo Protokola Republike Slovenije. V času njenega vodenja se je zvrstilo kar nekaj zgodovinskih dogodkov v Republiki Sloveniji, kjer je sodelovala, jih protokolarno pripravila in izvedla. Od julija 2000 do danes je sodelovala pri pripravi številnih državniških obiskov, državnih proslav ter drugih za državo pomembnih projektih.
Je članica Koordinacijskega odbora za državne proslave in bila je tudi članica Širše delovne skupine za pripravo in izvedbo predsedovanja Slovenije EU. Je soavtorica Kodeksa v Protokolu Republike Slovenije in priročnika ceremonialov v Protokolu Republike Slovenije.
Septembra 2008 je izdala tudi svojo prvo knjigo Protokol simfonija forme. Od leta 2000 tudi pripravlja in izvaja vse druge protokolarne dogodke za visoke funkcionarje Republike Slovenije, za katere so v Protokolu Republike Slovenije po Sklepu o določitvi protokolarnih zadev dolžni skrbeti. Za delo, ki ga opravlja od leta 2000 dalje, je prejela številne pohvale in pisne zahvale od ameriške Bele hiše do španskega kraljevega protokola.

Marko Derča, A.T. Kearney Slovenija

Marko Derča, A.T. Kearney Slovenija

Marko Derča je podpredsednik v A.T. Kearney in kot član ožjega vodstva vodi ekipo za digitalne in informacijske tehnologije na nivoju Vzhodne Evrope ter ekipo za energetiko in telekomunikacije v JV Evropi.

V A.T. Kearney-ju je v svoji 8 letni karieri vodil projekte na različnih strateških temah s fokusom na digitalni strategiji, projektih združevanja podjetij in operativnega prestrukturiranja.

Marko Derča je tudi član upravnih odborov IEDC Alumni kluba in odbora CIO leta. Pogosto sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah, predavanjih, okroglih mizah in drugih poslovnih dogodkih.

Luka Mali, LTFE

Luka Mali, LTFE

Luka Mali je raziskovalec in predavatelj na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani ter specialist na področju brezžičnih komunikacij, povezanih naprav in aplikacij interneta stvari. Je strokovni vodja MakerLaba, prvega odprtega laboratorija, namenjenega ustvarjalcem na Univerzi v Ljubljani. V svoji več kot 15-letni karieri je nabiral izkušnje kot raziskovalec na nacionalnih in mednarodnih projektih, delal je tako kot razvijalec in projektni vodja, kot tudi tehnični direktor. Je soustanovitelj mednarodno razširjenega podjetja Entia, z lastnim razvojem in proizvodnjo produktov za pametni dom, soavtor dveh uspešnih kampanij za množično financiranje Lumu in Scoutee ter alumni dveh evropskih pospeševalnikov za startup podjetja Hardware.co in Eleven. Je mentor in svetovalec v več startup podjetjih, vabljeni predavatelj na strokovnih konferencah in mentor na dogodkih za mlade podjetnike. 

Tomaž Erjavec, Doctrina d.o.o.

Tomaž Erjavec, Doctrina d.o.o.

Podjetnik Tomaža Erjavca je partner in solastnik dveh podjetij.  Prvo podjetje Oculus je specializirano za uporabniško izkušnjo in testiranje oglasov, drugo podjetje Doctrina pa nam na enem mestu omogoča hiter prenos znanja med farmacevtskimi podjetji in lekarnami. Tomaž Erjavec živi, da ustvarja in razmišlja o novih projektih in idejah, pomaga drugim in se od njih uči.

Darko Dujić, Ceneje.si

Darko Dujić, Ceneje.si

Darko Dujič, je direktor podjetja Ceneje, ki upravlja vodilne spletne platforme za primerjalno nakupovanje v treh državah. V karieri je delal na vodstvenih pozicijah v treh globalnih podjetjih, ki so bila vsako izmed njih med top podjetji v svoji industriji. Google, Mercator, GfK, Interbrew je samo nekaj najpomembnejših. Bil je izbran v globalni “Excellence team” v GfK in Googlovo poslovno akademijo v izvedbi Duke CE, najboljše korporativne šole na svetu v zadnjem desetletju.

Podjetnik, predsednik Društva za marketing Slovenije, ustanovni soinvestitor sklada Silcijevi vrtički, in svetovalec ter predavatelj na številnih konferencah na področju digitalnega poslovanja in transformacije poslovnih modelov v digitalnem svetu, marketinških strategij in spletne trgovine v širši  regiji srednje in vzhodne Evrope. Področje s katerim se intenzivno ukvarja je marketinška digitalizacija poslovanja in spremembe v poslovnih modelih ter predvsem “cross channel” razumevanje razvoja trgovine in pomena prilagajanja poslovanja v digitalnem/mobilnem svetu.

Marko Lotrič, LOTRIČ Meroslovje d.o.o.

Marko Lotrič, LOTRIČ Meroslovje d.o.o.

Marko Lotrič je direktor družinskega podjetja LOTRIČ Meroslovje, ki ga uspešno vodi od leta 1991. Pred samostojno potjo je Marko Lotrič pridobil znanja z meroslovnega področja v podjetju Tehtnica d.o.o. in tako nadaljeval tradicijo meroslovja v Selški dolini. V 25 letih uspešnega poslovanja je podjetje preraslo v skupino LOTRIČ Metrology, ki šteje 8 hčerinskih podjetij iz 6 različnih držav - Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Srbije, Makedonije ter Bosne in Hercegovine. Celotna skupina danes zaposluje 83 strokovnjakov, ki se ukvarjajo z razvojem in izvedbo meroslovnih rešitev. Kakovost in odličnost podjetja potrjujejo tudi s poslovanjem v skladu s standardoma ISO 17025 in ISO 17020 ter EFQM modelom. V letu 2012 je podjetje pridobilo najvišje državno priznanje za poslovno odličnost ter evropsko priznanje odličnosti 5-STAR Recognition Award. V istem letu so prejeli tudi nacionalno priznanje bronasta Gazela in so tudi prejemnik nacionalnega priznanja Zaposlovalec leta v izboru Zlata nit za leto 2012.
Danes podjetje LOTRIČ Meroslovje posluje z več kot 8000 poslovnimi partnerji. Največji kupci prihajajo iz farmacevtske, avtomobilske, elektro, kemijske in plastične industrije, iz javnih in zasebni inštitutov, univerz, zdravstvenih ustanov ter drugih področij. Velik pomen namenjajo tudi sodelovanju z institucijami znanja. Podjetje sodeluje s 16 raziskovalnimi inštituti in univerzami. Z Institutom Jožef Stefan je podjetje v letu 2011 za projekt iLAB prejelo nagrado TARAS, priznanje za najuspešnejše sodelovanje gospodarstva in znanstveno-raziskovalnega okolja na področju inoviranja, razvoja in tehnologij.

Tjaša Kokalj Jerala, novinarka, blogerka, voditeljica, stilistka

Tjaša Kokalj Jerala, novinarka, blogerka, voditeljica, stilistka

Tjaša Kokalj Jerala je prehodila dolgo medijsko pot od osvojitve naziva Miss Universe leta 2007. S svojim modnim stilom in prefinjeno eleganco je postala priljubljena blogerka, televizijska voditeljica, moderatorka in priznani model. S svojim modnim občutkom, je tista blogerka, ki ji sledijo mnogi.

INSTAGRAM – 25.200 followers (@tjasa_kokalj_jerala)
FACEBOOK – 10.600 likes (Tjaša Kokalj Jerala)
BLOG TK SWAT – 40.000 unique visits/month (www.tkswat.com)
INSTA TK SWAT – 1.100 followers (@tkswatcom)
FB TK SWAT – 3.700 likes

Denis Lončar, Gotoky

Denis Lončar, Gotoky

Denis Lončar ima več kot 15 letne izkušnje iz področja znamčenja, oblikovanja, izdelave programske opreme in marketinga. Leta 2007 je tudi uspešno diplomiral in končal študij managementa in informatike. V svoji karieri je na področju (digitalnega) oblikovanja in marketinga pridobil že več kot 10 priznanih nagrad (SOF, MM, WEBsi, Netko, …), predaval na različnih simpozijih in deloval kot mentor in predavatelj pri izobraževalnih procesih in dogodkih (DSI, FDV, GKR, OŠ FP). Leta 2011 je zagnal svoj prvi uspešni startup, digitalno agencijo NUMO in leta 2015 svoj drugi startup Gotoky.
Gotoky je napredna komunikacijska naprava, ki omogoča pametnemu telefonu na območjih brez mobilnega omrežja brezplačno glasovno komunikacijo, brezplačno sporočanje, brezplačno navigacijo in alarmni sistem, ki sporoča našo lokacijo, če se znajdemo v stiski. Komunikacija je mogoča v paru Gotoky – Gotoky in deluje na standardnih radio frekvencah. Doseg naprave za uporabnike brez licence je okoli 25 kilometrov v gorah ali puščavi oziroma do 2 kilometra v mestih.

Lenart J. Kučić, novinar

Lenart J. Kučić, novinar

Lenart J. Kučić je novinar in kolumnist Sobotne priloge Dela. Pred tem je kot član gospodarske redakcije nekaj let urejal Delove strani Infoteh. Novinarsko se je izpopolnjeval na londonskem Guardianu, študijsko pa na londonski univerzi Goldsmiths, kjer je tudi magistriral.

Raziskovalno se ukvarja s problematiko medijskega lastništva in medijske politike. V zadnjih desetih letih se je novinarsko specializiral za spremembe, ki jih prinaša združevanje medijske, telekomunikacijske in informacijske industrije. Zelo ga zanima spoznavanje zgodovine tehnoloških revolucij, saj verjame v McLuhanovo modrost, da je za napovedovanje prihodnosti najprej treba razumeti sedanjost.

Od leta 2014 je član uredništva revije Fotografija in član sveta zavoda novinarskega portala Pod črto. Leta 2015 so ustanovili malo mrežo podkastov Marsowci, kjer pripravljajo oddaji o branju in fotografiji.

Marjan Rožman, soustanovitelj/direktor družbe Qudrofoil

Marjan Rožman, soustanovitelj/direktor družbe Qudrofoil

Marjan Rožman, soustanovitelj/direktor družbe Qudrofoil, je manager z bogatimi izkušnjami v vodenju družb in projektov v avtomobilski,navtični industriji in na področju informacijske tehnologije. Kot izjemen poznavalec trženja na globalnem trgu, delovanja in vključevanja finančnih trgov v projekte ter vsestranski podpornik, novih idej s posluhom za novosti, ki lahko spremenijo svet, pri tem razmišlja globalno in deluje lokalno.

Zavedajoč se dejstva, da imamo planet Zemlja na posodo od naših otrok in vnukov je še posebej naklonjen novostim na področju okolju prijaznih tehnologij. Pri tem ga vodi misel, da se prava poslovna priložnost skriva v iskanju rešitve za problem za katerega  je večina ljudi prepričana, da ga ni mogoče rešiti.

Skupaj s soustanoviteljem/direktorjem razvoja družbe Simonom Pivcem in z  ekipo Quadrofoil so ustvarili okolju prijazno in energetsko izjemno učinkovito inovativno plovilo s podvodnimi krili poimenovano Quadrofoil, ki s svojim globalnim medijsko prepoznavnim uspehom in povpraševanjem kupcev širom sveta povzroča revolucijo v navtični industriji.
www.quadrofoil.com

ENISA MUJEZINOVIČ, Odprta kuhna

ENISA MUJEZINOVIČ, Odprta kuhna

Enisa je pri delu v spletnih in oglaševalskih agencijah nabirala izkušnje na področjih strateškega digitalnega komuniciranja, načrtovanja uporabniške izkušnje na spletu, uredništva spletnih strani ter komuniciranja na družabnih omrežjih. Pred nekaj leti se je pridružila ekipi, ki organizira odmevna kulinarična dogodka Odprta kuhna ter Pivo & Burger Fest, kjer pomaga pri organizaciji in skrbi za vse, kar je digitalnega. V prostem času kuha, (ob torkih) pije dobro pivo in drsa po internetih.

Anže Tomić, moderator

Anže Tomić, moderator

Anže Tomić je spletni urednik tednika Mladina, piše pa tudi za revijo Monitor in vodi tedensko oddajo Ajgugl na Radiu Študent. Je ustanovitelj prve slovenske spletne mreže podcastov Apparatus.si. Na mreži trenutno ustvarja in soustvarja kar 4 poddaje. V prostem času igra košarko.

Igor E. Bergant, moderator

Igor E. Bergant, moderator

Novinar slovenske javne televizije TVS in voditelj poznovečerne informativne oddaje Odmevi (od 2011).
Bivši športni novinar in komentator TVS. Avtor v različnih slovenskih in mednarodnih medijih.Voditelj javnih prireditev, tečajev javnega nastopanja in motivacijskih delavnic. Sodelavec nemške tiskovne agencije dpa (od 1990 do 2011). Spletni dopisnik BBC s svetovnega prvenstva v nogometu (2002).

Alenka Mirt, moderatorka

Alenka Mirt, moderatorka

Alenka Mirt je po izobrazbi novinarka. Kar 18 let je delala na Pop tv in 17 let vodila in urednikovala rubriko Vizita. Zdaj tretje leto vodi agencijo Adrema, ki se ukvarja z marketingom. Še vedno aktivno piše za različne revije, ima svojo spletno stran alenkamirt.si in moderira dogodke. Je izredno radovedna, rada piše zgodbe o ljudeh in je že izdala svojo knjigo.
Generalni sponzor
Sponzor predkonference
Sponzor predavanja
Sponzorji
© DSI 2016 Neolab: Razvoj informacijskih rešitev