Uvodna stran>Za avtorje>Navodila avtorjem
Natisni Pomanjšaj Povečaj
 
Novice
E-nagrada
Program
Kotizacije
Lokacija in
namestitev
Najboljši študentski projekt
Predavatelji
Za avtorje
Odbori
Kontakt
Organizacija in
izvedba
Sodelujejo z nami
Pogled nazaj:
DSI 2015
DSI 2014
DSI 2013
DSI 2012
DSI 2011
DSI 2010
DSI 2009
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003

Navodila avtorjem

1. Navodilo za pripravo povzetka prispevka
Povzetek prispevka bo pregledal programski odbor.
Obseg povzetka prispevka je omejen na največ 10 vrstic. Naslovu prispevka sledijo podatki o avtorju (ime in priimek, ime in naslov podjetja oz. ustanove, kjer je zaposlen, e-naslov); če je avtorjev prispevka več, navedite te podatke za vsakega od njih. Priporočena je naslednja struktura besedila:  namen/cilji, uporabljena metoda/izhodišča, rezultati, diskusija in zaključki.

Za oblikovanje razširjenih povzetkov uporabite navodila iz spodnje tabele.

Tabela 1: Preglednica za oblikovanje povzetka prispevka

Element Velikost črk Poravnava Pisava Presledek Posebnosti
Tipografija: Times New Roman
Naslov 14 pt Na sredini Krepko Za: 18 pt Velike črke
Avtor 12 pt Na sredini Običajno    
Telo besedila 12 pt Obojestransko Običajno   Enojni razmik vrstic, brez zamikov, posebnih znakov in oblikovanja.
Slika ali tabela   Na sredini   Pred: 12 pt  
Naslov slike oz. tabele 10 pt Na sredini Krepko Pred: 9 pt
Za: 12 pt
Slike imajo naslov pod sliko, tabele nad tabelo. So oštevičene in črno-bele.


2. Navodilo za pripravo prispevka
Prispevek bo recenziran.
Dolžina prispevka je omejena na največ sedem strani formata A4. Prispevki morajo biti lektorirani in pripavljeni za tisk. Prispevek vsebuje naslov, izvleček in ključne besede, besedilo ter literaturo in vire. Naslovu prispevka (pred izvlečkom) sledijo za vsakega avtorja podatki o avtorju (ime in priimek, ime in naslov podjetja oz. ustanove, kjer deluje, e-naslov).

Izvleček obsega največ sto petdeset besed, na koncu izvlečka je seznam ključnih besed (pet do osem gesel). Izvlečku sledi prevod izvlečka v angleščino (Abstract) ter prevod ključnih besed v angleščino (Key words)

Besedilo je urejeno v oštevilčene razdelke (1, 1.1, 1.2, 1.2.1 itn.). Slike, grafi, sheme in tabele so črno-bele, oštevilčene in naslovljene (npr. Tabela 1: Naslov tabele; Slika 1: Naslov slike); naslov tabele je nad tabelo, naslov slike pa je pod sliko. Besedilo mora biti lektorirano, pripravljeno urejevalniku besedil Word (v formatu doc ali docx) s pisavo Times New Roman, v enem stolpcu, z enojnim razmikom vrstic in obojestransko poravnano, brez zamikov, posebnih znakov in oblikovanja. Robovi strani: zgornji 3 cm; spodnji, levi, desni 2,5 cm. Strani ne smejo biti oštevilčene.

Na literaturo in/ali vire se v besedilu sklicuje skladno s pravili sistema navajanja bibliografskih referenc APA. Na koncu članka se navede samo uporabljeno literaturo in vire v enotnem seznamu po abecednem redu avtorjev, prav tako v skladu s pravili APA, (http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/). Seznam se uredi po abecednem redu avtorjev in oštevilči s številkami v oglatih oklepajih.

Za oblikovanje besedila so navodila v spodnji tabeli.

Tabela 2: Preglednica za oblikovanje referata

Element Velikost črk Poravnava Pisava
Presledek
Posebnosti
Tipografija: Times New Roman
Naslov 14 pt Na sredini Krepko Za: 18 pt Velike črke
Avtor 12 pt Na sredini Običajno    
e-Naslov avtorja 11 pt Na sredini Običajno    
Naslov izvlečka, ključnih besed (v slovenščini in angleščini) 11 pt Levo Krepko Pred: 18 pt  
Izvleček, ključne besede, (v slovenščini in angleščini) 11 pt Obojestransko Običajno Pred: 6 pt  
Angleški naslov 11 pt Levo Krepko Pred: 6 pt Med naslovom in besedilom angleškega povzetka
Naslov na 1. nivoju 12 pt Levo Krepko Pred: 18 pt
Za: 6 pt

Velike črke, oštevilčeno 1., 2., …

Naslov na 2. nivoju 12 pt Levo Krepko Pred: 12 pt
Za: 3 pt
Oštevilčeno 1.1, 1.2, 1.3 …
Naslov na 3. nivoju 12 pt Levo Krepko Pred: 12 pt
Za: 3 pt
Oštevilčeno 1.1.1, 1.1.2, …
Telo besedila 12 pt Obojestransko Običajno   Enojni razmik vrstic, brez zamikov, posebnih znakov in oblikovanja.
Slika ali tabela   Na sredini   Pred: 12 pt  
Naslov slike oz. tabele 10 pt Na sredini Krepko Pred: 9 pt
Za: 12 pt
Slike imajo naslov pod sliko, tabele nad tabelo. So oštevičene in črno-bele.
Opomba 10 pt Obojestransko Običajno   Oštevilčene
Literatura in viri 10 pt Obojestransko Običajno Pred: 9 pt Oštevilčeno [1], [2] itn.


3. Splošna navodila
Za konferenco so lahko prijavljeni samo izvirna dela. Pri uporabi del drugih avtorjev mora biti ustrezno naveden vir ob doslednem upoštevanju avtorskih pravic. Pogoj za objavo je predložitev izjave o avtorstvu, s katero avtor potrjuje izvirnost dela in dovoljuje prenos materialnih avtorskih pravic na Slovensko društvo INFORMATIKA.

Prispevke pošljite prek portala konference (dsi2016.dsi-konferenca.si), rubrika Za avtorje/Oddaja prispevka. Za spremljanje statusa prispevka boste po prijavi po elektronski pošti prejeli uporabniško ime in geslo. Za prispevke, ki so delo več avtorjev, bo vsa komunikacija v zvezi s prispevkom potekala s prvopodpisanim avtorjem.

4. Roki

 • Prijava prispevka v obliki povzetka do 10 vrstic:
31. januar 2016
 • Obvestilo o uvrstitvi v program:
7. februar 2016
 • Oddaja celotnega referata (po predpisani predlogi):
28. februar 2016
 • Oddaja končne verzije dela za objavo(po zadnjih popravkih recenzenta):
17. marec 2016
 • Oddaja izjave o avtorstvu:
31. januar 2016
 • Oddaja predstavitve v .ppt formatu (priložen):
do 5. aprila 2016
 • Konferenca DSI 2016:
11 – 13. april 2016

Obveznosti avtorja
Za sprejete prispevke  mora avtor:

 • pripraviti besedilo (po teh navodilih)
 • pripraviti predstavitev v formatu  .ppt  (priložen)
 • prispevek predstaviti na konferenci v določenem terminu po programu konference
 • plačati avtorsko kotizacijo do roka oddaje končne verzije prispevka (17.3.2016)

Za prispevke, ki so delo več avtorjev, je obveznost plačila avtorske kotizacije obveznost prvopodpisanega avtorja.

Prosimo vas, da upoštevate predpisane roke za pripravo in oddajo ter navodila za pripravo, sicer ne moremo zagotoviti, da bo delo sprejeto v program in objavljeno v zborniku.
Za dodatne informacije pišite na dsi2016@drustvo-informatika.si.

***

Sporočilo ste prejeli skladno s 45 a. členom Zakona o varstvu potrošnikov na podlagi vaše prijave na spletnih straneh, udeležbe na preteklih konferencah Slovenskega društva INFORMATIKA, na podlagi priporočila, sodelovanja v nagradni igri, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah ali izraženega interesa za obveščanje o konferenci. Če v prihodnje sporočil ne želite več prejemati, nam to sporočite v odgovoru na to sporočilo.

Generalni sponzor
Sponzor predkonference
Sponzor predavanja
Sponzorji
© DSI 2016 Neolab: Razvoj informacijskih rešitev