Uvodna stran>Za avtorje>Vabilo avtorjem
Natisni Pomanjšaj Povečaj
 
Novice
E-nagrada
Program
Kotizacije
Lokacija in
namestitev
Najboljši študentski projekt
Predavatelji
Za avtorje
Odbori
Kontakt
Organizacija in
izvedba
Sodelujejo z nami
Pogled nazaj:
DSI 2015
DSI 2014
DSI 2013
DSI 2012
DSI 2011
DSI 2010
DSI 2009
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003

Vabilo avtorjem

Spoštovani!

Konferenca Dnevi slovenske informatike bo, kot je že tradicija, v Kongresnem centru Grand hotela Bernardin v Portorožu. Letos jo prirejamo v času od 11. do 13. aprila pod geslom Informatiki - kako daleč si upate?. Namen je podati udeležencem zamisli in predloge, kako delovati, da uspejo v času krize, lastniških prestrukturiranj in vse bolj konkurenčnega okolja v Evropi in širše. Vsak dan posebej bo potekal v znamenju rdeče niti tistega dne: predkonferenca Internet ljudi, drugi dan Internet stvari in tretji dan Internet idej.

Vabimo vas, da svoja spoznanja, dosežke, pa tudi dileme in aktualna vprašanja predstavite širši strokovni javnosti v obliki pisnega prispevka. V prispevkih pričakujemo vsebine, ki bodo uglašene na rdečo nit določenega dne, udeleženci pa naj bi v njih dobili informacije in zamisli, ki bi jih lahko uporabili za svoje boljše in uspešnejše delovanje, ki bi jih lahko uporabili v okoljih, iz katerih prihajajo, ne nazadnje pa tudi za strateške odločitve, ki bodo določale njihovo delovanje in uspešnost v prihodnosti. Nabor možnih vsebin je obsežen, saj poslovanja brez informatike danes ni več, zato jih navedemo le nekaj:

 • prenosljivost rešitev
 • primeri dobrih praks
 • problemi in rešitve interoperabilnosti
 • inovativne rešitve
 • računalništvo v oblaku
 • masivni podatki
 • upravne in komercialne e-storitve
 • standardi in poenotenje razvojnega in uporabniškega okolja
 • tehnologija – programje, naprave, komunikacije
 • razvojne metodologije
 • vse na internetu (IoT)
 • mobilno računalništvo
 • izkušnje uporabnikov
 • oddajanje del in zasebno-javno partnerstvo
 • primerjava nacionalnih dosežkov z evropskimi in svetovnimi
 • predstavitev načrtovanih ali realiziranih projektov
 • aktualni problemi informatike
 • sodelovanje javnega in zasebnega sektorja
 • informatika v dejavnostih
 • informatika v javnem sektorju
 • mobilne rešitve
 • organizacija in upravljanje informatike

Pričakujemo torej prispevke, ki bi jih lahko v znamenju rdeče niti opredelili kot dobre prakse, tehnologije, metodologije in rešitve. Prepričani smo, da bi svoja spoznanja, dosežke, pa tudi dileme in aktualna vprašanja radi delili s širši strokovni in poslovno javnostjo, zato vas vljudno vabimo k sodelovanju.

Prispevek prijavite na naslov  http://dsi2016.dsi-konferenca.si kot povzetek do 31.1.2016.

Vsi povzetki bodo pregledani in ocenjeni glede na izvirnost, aktualnost in dejansko ali mogočo aplikativnost. Povzetek prispevka naj obsega naslednje podatke:

 • naslov prispevka
 • imena in priimke avtorjev
 • elektronske poštne naslove avtorjev
 • 350 do 500 besed besedila povzetka
 • ključne besede

Pisava: Times New Roman velikosti 12 pik
Priporočena struktura besedila:

 • namen/cilji
 • uporabljena metoda/izhodišča
 • rezultati/uporabnost dosežka
 • diskusija in zaključki

Za prispevke, ki so delo več avtorjev, bo komunikacija potekala s tistim, ki bo v povzetku kot avtor naveden prvi.

Pomembni datumi:

 • prijava  prispevka (povzetek):
10.2.2016
 • obvestilo avtorju o uvrstitvi prispevka v program: 
15.2.2016
 • oddaja prispevka:
28.2.2016
 • recenzija prispevka in priporočila avtorju:
10.3.2016
 • oddaja končnega  besedila prispevka:
17.3.2016

Navodilo za pripravo prispevka je objavljeno na spletnih straneh konference dsi2016.dsi-konferenca.si.

Avtorji bodo deležni ugodnejše avtorske kotizacije za čas trajanja konference. Prispevki bodo lahko predstavljeni na konferenci in objavljeni v zborniku le ob plačilu kotizacije prvega avtorja prispevka. Posebej vas želimo spomniti, da bodo, kot že več let doslej, izbrani prispevki s konference objavljeni tudi v strokovni reviji Uporabna informatika ali v znanstveni reviji Informatica, ki ju izdaja slovensko društvo INFORMATIKA.

Vaše znanjem in izkušnje so izkaz vaše strokovne odličnosti, z njo pa lahko prispevate k še bogatejši vsebini konference.

Vabljeni!

Programski odbor

Generalni sponzor
Sponzor predkonference
Sponzor predavanja
Sponzorji
© DSI 2016 Neolab: Razvoj informacijskih rešitev